Vpisni postopek

1. Informativna vpisna prijava

Ko starši izpolnite informativno prijavo ali pošljete na elektronski naslov prošnjo za vpis, vas povabimo na informativni razgovor. Ta prijava je neobvezujoča, z izpolnjeno prošnjo izrazite interes za pridobitev vseh potrebnih informacij o našem vrtcu.

2. Srečanje z vzgojiteljem in ogled vrtca

Starši in vzgojitelj – ali pedagoški vodja vrtca se srečajo v prostorih vrtca, kjer lahko začutijo vzdušje, atmosfero v igralnici. Ogledate si igralne kotičke, igrače, umetniške izdelke vzgojiteljic in otrok. Najpomembneje pa je, da spoznate vzgojitelja in njegov pedagoški in osebni pristop k vzgoji otroka. Ko se odločite za vključitev svojega  otroka v naš vrtec, vas povabimo na t. i. sprejemni razgovor.

3. Sprejemni razgovor

Na srečanje povabimo vso družino, otroka in starše. Vzgojiteljica natančneje predstavi skupino in delo v njej. Starši lahko sprašujete bolj podrobna vprašanja o delovanju vrtca, lahko izrazite svoje pomisleke, dvome ali vprašanja. Pogovorimo se tudi o procesu uvajanja otroka v skupino.

4. Vpis otroka

Ko ste starši seznanjeni z vso vpisno dokumentacijo, nam ali osebno ali po pošti oddate izpolnjeno pogodbo in potrdilo o plačani vpisnini, najpozneje deset delovnih dni pred vpisom otroka. V primeru prepisa iz drugega vrtca starše prosimo, da izpis iz registra drugega vrtca še enkrat preverijo.